Co Hoedeman, twórca Misia Ludovica, kino dla najnajmłodszych (23)