Mecenat

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zrealizowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

 

 

 

 


Polski Instytut Sztuki Filmowej

POZnan *Miasto know-how