Zofie Zajickowa, reżyserka filmu animowanego DOMINO